Sök på hemsidan


Kontakt

Vittsjö Bjärnums Teater förening

E-mail: anita.m.tidblad@telia.com

Välkommen till vår hemsida

Vittsjö Bjärnum Teaterförening är en anrik teaterförening  och har 100  medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av:

Ordförande       Anita Tidblad

V . ordf             Karin Larsson

Sekreterare      Ulla Carlström

Kassör              Sven Larsson

Styrelseledamöter 6 st.

Föreningen har 9 st styrelsemöte pr år.

Visar 5-7 föreställningar pr säsong med fokus på Familjeföreställningar.

Arrangerar 2 teaterresor om året  bl.a  till Malmö Opera. 

Deltager på Vittsjödagen och Julmarknad.

 

 

 

 

Program  Vittsjö Bjärnums Teaterförening VÅREN  2018

Taggar

Listan över taggar är tom.